Français

Diabetes: achtergrondinformatie Meer weten over...

Volgende paginaDiabetes: 2 typesDiabetes: 2 types

Diabetes is in feite een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen. De belangrijkste zijn type 1-diabetes en type 2-diabetes. Het gaat om twee verschillende ziektes die een andere oorzaak hebben en voor een deel ook een andere aanpak vereisen.We spreken van type 1-diabetes wanneer in het lichaam geen insuline meer kan worden aangemaakt. Normaal gebeurt de productie van insuline in de alvleesklier, meer bepaald in de eilandjes van Langerhans. Door een ontstekingsreactie kan de insulineproductie hier echter stilvallen.

Mensen met deze vorm van diabetes zijn afhankelijk van insuline die steeds opnieuw in hun lichaam moet worden ingespoten. Insuline kan immers niet worden ingenomen via een pilletje.

Type 1-diabetes ontstaat meestal erg plots. Vaak voor de leeftijd van 30 jaar, soms zelfs in de kinderleeftijd. Vermoedelijk spelen in het ontstaan ervan erfelijke factoren een rol, want in ongeveer 5% van de gevallen vindt men de ziekte terug in de familie, meestal langs vaderskant.

De symptomen zijn meestal erg uitgesproken: zoals veel dorst en veelvuldig plassen, sterk vermageren zonder aanwijsbare reden. De diagnose is dan vlug gesteld, maar herstel is onmogelijk. Op het moment dat de ziekte tot uiting komt, zijn immers al zo’n 90% van de insuline producerende cellen vernietigd!

De symptomen Type 1-diabetes is goed voor zo’n 10% van alle gevallen van diabetes.

De meest voorkomende vorm van diabetes is echter type 2-diabetes. Deze vorm vertegenwoordigt zowat 90 % van alle gevallen van diabetes. Meestal gaat het om mensen ouder dan 40 jaar, maar helaas komt de ziekte ook steeds meer voor op jongere leeftijd. Dat heeft alles te maken met het probleem van overgewicht - een zeer belangrijke risicofactor voor type 2-diabetes die bij steeds meer jongeren en zelfs bij kinderen voorkomt. Niet voor niets is diabetes en pre-diabetes (de voorloper van diabetes) in Amerika uitgeroepen tot probleem N° 1 voor de volksgezondheid.

Bij type 2-diabetes wordt er nog wel insuline aangemaakt, maar is er een probleem met de werking ervan. De insuline slaagt er niet in om de deuren van de lichaamscellen (in spieren, hersenen, hart, lever, ….) te openen. Vaak is dit omdat door zwaarlijvigheid de lichaamscellen zijn vervormd. De sleutel is er dus wel, maar het slot is als het ware verwrongen. We zeggen dan dat de cellen insuline-resistent zijn geworden: ze laten de insuline niet toe om haar werk te doen. Toch hebben al deze lichaamscellen glucose nodig als brandstof om goed te kunnen werken.

diabetes en overgewicht Een aanpassing van de levensstijl is nu de eerste stap van de behandeling. Zowat 80% van de mensen met type 2-diabetes hebben immers overgewicht, meestal door vetopstapeling in de buik. Vermageren zorgt ervoor dat de cellen minder resistent worden voor de insuline, zodat die opnieuw beter haar werk kan doen. Een gezonde, evenwichtige voeding en méér lichaamsbeweging zijn hierbij essentieel. Tegelijk, of in een tweede fase moeten vaak tabletten worden genomen die de cellen gevoeliger maken voor de werking van de insuline, of die de pancreas aansporen om méér insuline te produceren. Bij veel mensen met type 2-diabetes - maar niet bij allemaal - is na 5 tot 10 jaar ook de inname van tabletten niet meer voldoende, en worden inspuitingen met insuline noodzakelijk.In tegenstelling tot type 1-diabetes, geeft type 2-diabetes in de beginfase nauwelijks of geen klachten. Meestal duurt het jaren - soms tot 10 jaar - voor de diagnose wordt gesteld. Vaak gebeurt dit dan ook nog toevallig, bijvoorbeeld naar aanleiding van een toevallige bloedafname . In heel wat gevallen komt de ziekte helaas maar pas aan het licht omdat er ernstige complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn: een hartinfarct of een beroerte, gezichtsproblemen, stoornissen in de werking van de nieren of de zenuwen…, een slecht genezende wonde aan de voet

Dat is het geniepige van type 2-diabetes: mensen denken dat ze in goede gezondheid zijn, terwijl de ziekte in stilte haar negatieve werking uitoefent.


Terug

Samengevat : Type 1- en type 2-diabetes


diabete samengevatTerug


De rol van insuline

De rol van insuline

Insuline is een hormoon dat wordt gemaakt in de alvleesklier of pancreas. De alvleesklier ligt in de buikholte achter de maag. Insuline wordt gemaakt in de eilandjes van Langerhans, waarvan er een miljoen verspreid liggen doorheen de alvleesklier. De naam “insuline” is hiervan afkomstig: de Latijnse naam voor eiland is “insula” .Insuline werd ontdekt door Banting en McLead die hiervoor in 1923 de Nobelprijs voor Geneeskunde mochten ontvangen. De taak van insuline is erg bijzonder. Dit hormoon zorgt ervoor dat de beschikbare hoeveelheid glucose in de bloedbaan niet te erg schommelt. De glucose in het bloed stijgt immers na een maaltijd, maar na een inspanning (of stress, …) daalt de glucose in het bloed. Insuline zorgt ervoor dat deze schommelingen beperkt blijven en het lichaam steeds over een constante hoeveelheid brandstof kan beschikken.

Zonder insuline zou de hoeveelheid glucose soms erg hoog oplopen (zoals na een maaltijd), maar soms ook helemaal wegvallen (zoals na een flinke inspanning of na stress, …).


Terug


Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare risicofactoren

Risicofactoren

Niet iedereen heeft evenveel kans op het ontstaan van type 2-diabetes. Erfelijkheid bepaalt in sterke mate wie risico loopt. De ziekte treedt immers vaak op bij meerdere mensen in één familie. Als bij een eeneiige tweeling één van beide type 2-diabetes krijgt, heeft de andere tweelinghelft 90% kans om de ziekte ook te krijgen. Heeft één van uw ouders type 2 diabetes, dan hebt u zelf een kans van ongeveer 30% om de ziekte te ontwikkelen. Bij méér familieleden met diabetes wordt de kans steeds groter.Toch maakt erfelijkheid van diabetes geen fataliteit! U mag dan misschien wel de aanleg voor type 2-diabetes erven, of u de ziekte ook echt ontwikkelt, hangt af van nog een reeks andere risicofactoren. En de twee belangrijkste daarvan hebt u wel degelijk zelf in de hand: overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging. Wie het ontstaan en mechanisme van diabetes begrijpt, en de raadgevingen inzake levensstijl en behandeling goed opvolgt, kan diabetes voorkomen of op zijn minst de gevolgen ervan sterk beperken. En dat is precies waar dit programma u bij wil helpen.Vermits diabetes type 2 voor een deel ‘in de familie’ zit, is het goed om ook uw kinderen en kleinkinderen te vertellen over dit probleem . Als zij een aantal vrij eenvoudige maatregelen in acht nemen – zorgen voor voldoende lichaamsbeweging, een gezonde voeding en een gezond gewicht - dan kunnen zij wellicht aan de ziekte ontsnappen of op zijn minst het ontstaan ervan uitstellen.


Terug

Type 2-diabetes: een epidemie

Type 2-diabetes: een epidemie

Naar schatting 1 Belg op 20 (dit is 5 % van de bevolking of 500.000 mensen) lijdt aan type 2-diabetes, al is maar ongeveer de helft daarvan zich van het probleem bewust. Toch is diabetes méér dan een probleem van al deze mensen apart, het is een echt probleem van volksgezondheid. Het aantal mensen met type 2-diabetes neemt immers razendsnel toe, zodat we van een echte epidemie kunnen spreken. Dat is niet alleen in ons land zo, maar in zowat alle geïndustrialiseerde landen. In 2000 werd het aantal mensen met diabetes in de wereld op 150 miljoen geschat, tegen 2020 zullen er dat wellicht dubbel zoveel zijn!Diabetes veroorzaakt daarmee niet alleen veel menselijk leed, maar weegt ook zwaar op de budgetten van de volksgezondheid!Terugdiabetes en sport

—Sitemap