Français

Diabetes: achtergrondinformatie Virtueel bezoek door uw lichaam

Volgende pagina

Dit programma dat enkele minuten duurt,zal u een totaal ander beeld geven over diabetes…   Inderdaad, om de oorsprong van deze aandoeningbeter te begrijpen,   zullen we een virtuele reis maken door ons organisme…   We zullen de mechanismen bekijkendie er zich afspelen en zo  zullen we de geleidelijke ontwikkelingvan diabetes meemaken.  Klaar voor ons virtueel bezoek?  laat ons eerst beginnen met de verkenningvan ons organisme in normale toestand.  Niets gewoner, op het eerste gezicht,het eten van een maaltijd.  Maar beeld u eventjes in dat we binnen in ons lichaamhet traject van de voedingsmiddelen  die we zonet ingeslikt hebben, kunnen volgen.  Dit verrassende parcours zou ons snel leiden  tot in de maag.  Het verteringsproces begint   en onze voedingsmiddelen worden geleidelijkvoortgestuwd  naar het eerste deel van de darmen,het duodenum genoemd.  Laat ons nu even de tijd nemen  om een belangrijke speler van ons verhaal te ontdekken,  de pancreas.   Zoals we zullen zien, speelt de pancreasvele rollen in ons verhaal.  De pancreas neemt eerst en vooral actief deel  aan het verteringsproces door in de darmensappen af te scheiden  die zorgen voor de afbraak van onze voedingsmiddelentot diverse componenten, nutriënten genoemd.  Zo bekomen we onder andere lipiden,  protiden en gluciden of met andere woorden, suiker.  Laat ons eerst dit suiker volgen.  Onze suikers of gluciden migreren vanuitde darmen naar de bloedcirculatie.   Hierdoor kunnen ze alle cellen van ons organisme bereiken.  3 essentiële targets moeten nu onze aandacht trekken.  Deze 3 belangrijkste targets zijn :  onze spieren,  onze vetcellen  en onze lever.  Om de cruciale rol van de gluciden te ontdekken,  beginnen we met één van onze 3 targets :de spieren.  Onze gluciden hebben een taak…   ze moeten de energie leveren die absoluut noodzakelijk isvoor de werking van onze spiercellen.  Om dit te kunnen doen, moeten de glucidenin onze cellen binnendringen…  en dus de poort passeren die we zienop de wand van deze cellen.  Hiervoor is er uiteraard een sleutel nodig.  Het is opnieuw de pancreas die ons deze sleutel zal geven.  Hoe?  Laat ons even onze pancreas bekijkenom dit te ontdekken.  Als we onze pancreas “openmaken”,zien we vooreerst cellen en kanalen  vanwaar de pancreassappen die een rol spelenin onze vertering, afkomstig zijn.  Maar wij zien ook groepjes van cellen die de eilandjesvan Langerhans worden genoemd.  Laat ons nu even focussen op één van deze eilandjes.  In deze eilandjes produceren sommige cellende fameuze sleutel die we zoeken ;   Deze sleutel is INSULINE.  Dus zoals we zien… na een maaltijd circulerende gluciden in ons bloed.  Deze gluciden worden gedetecteerd door onze pancreasdie sleutels, insuline, produceert.  Insuline verlaat de pancreas en opent de poortvan de spiercellen voor de gluciden.  De gluciden dringen dan binnen in onze spiercellen en  geven hen zo de energie die ze nodighebben voor hun werking  Insuline zal er ook voor zorgen dat de gluciden kunnenpenetreren in een tweede target :  de lever.  In aanwezigheid van insuline zal de leverde gluciden overdag opslaan  en ’s nachts geleidelijk vrijstellen.  Tenslotte opent insuline ook de weg voor onze 3de target :  onze vetcellen.  Dankzij insuline zullen onze vetcellen ookonze gluciden absorberen en stockeren.  Samengevat, tijdens een maaltijd worden onze voedingsmiddelenverteerd tot diverse nutriënten.  Zoals onder andere de lipiden, de gluciden en de protiden.  De gluciden richten zich in hoofdzaak op 3 targets:  onze spieren, onze lever en onze vetcellen.  Om hen in elk van deze targets te laten binnendringen,levert onze pancreas de noodzakelijke sleutel : INSULINE.  Dit is dus wat er gebeurt in ons organisme inzogenaamde normale omstandigheden. 

Get Flash

Diavoorstelling

—Sitemap