Français

Aanpassing van de leefstijlGa mee in zee

Volgende pagina

Stel u het leven met diabetes voor alseen persoonlijke reis   die u maakt op deze symbolische oceaan.  De risico’s van diabetes zoals overgewicht  en verhoogde bloedsuiker  kunnen in deze oceaan worden voorgesteldals ongunstige stromen.   Zonder enige twijfel wil u deze klippen vermijdenen daarvoor van koers veranderen…  en u richten naar betere horizonten.  Daarvoor hebt u echter een kompas nodig.   Stel u voor dat u nu beschikt overeen persoonlijk kompas   dat u een aantal gunstige vaarroutes aangeeft,te vergelijken met de praktische maatregelen   die nodig zijn om uw diabetes beter te controleren  Welke gunstige route zou u eerst kiezen?  Welke routes spreken u het meest aan?   Het doel van deze module bestaat erinom u beter te oriënteren.  Samen proberen we de soms woelige golvenvan het “leven met diabetes” te bedaren  Zo beleven we meer plezier aan onze reis  op een rustigere zee. 

Get Flash

—Sitemap