Français

Aanpassing van de leefstijl

Bent u klaar ?

Volgende pagina

In dit hoofdstuk zal u ontdekken hoe sommige keuzen die u zelf kunt maken, zoals het aanpassen van uw voeding ,het verminderen van het tabaksverbruik, het inbouwen van meer lichaamsbeweging in uw leven…niet alleen een gunstige invloed zullen hebben op uw diabetes, maar ook op uw gezondheid en uw leven in het algemeen. Helaas, het is echter niet zo eenvoudig om van leefgewoonten te veranderen.Om hierin te slagen hou je best rekening met een aantal zaken 1°) Ga geleidelijk te werk en streef enkel na wat haalbaar is. Bijvoorbeeld een aanhoudend gewichtsverliesvan 1 kg per maand gedurende een jaarin plaats van 2 kg per week gedurende 3 maanden2°) Kies het goede moment: probeer niet van levensstijl te veranderenals u net een stresserende periode doormaakt,zoals een verandering op het werk of thuis3°) Tenslotte, en dit is het belangrijkste element: motiveer uzelf voldoende.Om met succes de goede richting te kiezen op deze woelige zee stellen we u eerst voor om even na te denkenover uw persoonlijke situatie en een eigen keuze te maken.Dit kan u doen door op ons kompas te klikken. Hierop staan vele opties, u kiest die optie die het best overeenstemt met uw persoonlijke toestand

niet gemotiveerd

« ik wil voorlopig liever niets veranderen… »« Ik voel me momenteel goed »

U zegt dat u op dit ogenblik helemaal niet gemotiveerd bent om uw levensstijl aan te passen.Misschien is het inderdaad nu niet het ideale moment om ermee te beginnen. Kom gerust terug als u er klaar voor bent; misschien kunnen we u dan helpen.Maar nu u toch op deze oceaan van diabetes vaart, waarom werpt u dan eens geen vluchtige blik op dit kompas van de veranderingdat u in het volgende deel van deze module wordt voorgesteld en kan helpen om uw vaart rustiger te laten verlopen.

weinig gemotiveerd

« Ik heb al geprobeerd maar het is me nooit gelukt… »« Ik ben wel geïnteresseerd maar ik wacht liever »

In feite reageren vele mensen zo.In dit geval raden wij u aan om de zogenaamde techniek van de balans te gebruiken.Ook deze persoon heeft dat gedaan…Wij nodigen u ook uit om de voordelen af te wegen die elke optie u persoonlijk biedt : niets veranderen of toch veranderenStel u hierbij 2 vragen: Als ik niets verander, hoe zal mijn leven er dan uitzien binnen 10 jaar? En ideaal gezien, wat zou ik wensen in mijn leven?Komt ‘niets veranderen’ overeen met uw echte verlangens?Vergeet ook niet dat een verandering steeds in stappen gebeurtDaarom nodigen wij u uit om ook het volgende deel te ontdekken: het vastleggen van uw eigen koers met behulp van dit kompas van de verandering dat u hierbij wordt aangeboden.

matig gemotiveerd

« OK, ik wil proberen als het niet te ingewikkeld is »« OK voor een behandeling, maar mijn leefgewoonten veranderen dat lijkt me heel moeilijk »

U hebt volkomen gelijk, het is niet eenvoudig om van leefgewoonten te veranderen.Stel u deze verandering voor als een olifant.Een spreekwoord zegt: hoe kan je een olifant inslikken?Niet ineens natuurlijk, maar wel stukje per stukje.Dit is ook het geval voor uw leefgewoonten.Probeer niet om de olifant in één keer in te slikken. Maar begin op het stukje van uw eigen lievelingsdomein… en dat is natuurlijk voor iedereen wat verschillend.Maar op het vlak van de verandering bent u de expert.Dit is wat we u voorstellen om te ontdekken in het volgende deel: uw eigen koers vastleggen met behulp van het kompasvan de verandering dat u wordt aangeboden.

gemotiveerd

« Ik ben reeds begonnen om mijn leefgewoonten te veranderen, en ik zou graag weten hoe ik dit nog kan verbeteren »

U hebt al een enorme vooruitgang geboekt en alles wat u al gerealiseerd hebt,zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op uw persoonlijke toestand.Op het vlak van de verandering bent u de expert!U bent het die bepaalt wat uw echte prioriteit is, waarom u wil veranderen en hoe u er dagelijks mee wilt omgaan.Om uw persoonlijke doelstelling nog beter te bereiken, stellen we u voor om een doeltreffende methode te ontdekken: uw koers vastleggen en verfijnen met behulp van het kompasvan de verandering dat u wordt aangeboden.

beslist

« Ik heb mijn leefgewoonten aangepast en ik zou zo willen doorgaan »

Bravo. U beheerst perfect de navigatie op de onvoorspelbare golven van diabetes.Misschien zoekt u nog krachtigere navigatie-instrumentenom uw persoonlijke koers te behouden? Daarom stellen we u voor om een doeltreffende methode te ontdekken: uw koers vastleggen en verfijnen met behulp van het kompas van de verandering dat u wordt aangeboden in het aanvullende deel van deze module.

Get Flash
—Sitemap