Français

Aanpassing van de leefstijl

U bent de expert

Volgende pagina

kompas van de verandering - KIES UW PERSOONLIJKE KOERS

door op het kompas van de verandering te klikken. Dit stelt u verschillende mogelijkheden voor om uw levensstijl aan te passen aan uw persoonlijk ritme en in functie van uw eigen doelstellingen, maar in alle gevallen om uw diabetes beter te controleren.

MEER BEWEGEN - Herkent u zichzelf ?

Ik heb nog nooit aan sport gedaan

U hebt nog nooit aan sport gedaan.En u vraagt zich af waarom u moet bewegen?Dagelijks voldoende bewegen zal u helpenom uw bloedsuiker onder controle te houden.Tegelijk zullen ook uw bloeddruk en uw cholesterol dalen. Bewegen is ook goed voor de werkingvan uw hart en uw spieren. Bewegen versterkt uw beenderenen versoepelt uw gewrichten.Meer bewegen heeft ook positieve effectenop uw geestelijke gezondheid. Door meer te bewegen worden mensen meestal ook opgewekter.Het is ook gebleken dat mensen die veel bewegen,zich veel fitter en vol energie voelen. Ze zijn ook beter bestand tegen stressen ze kunnen beter presteren op het werk.

Ik ben niet sportief

Meer bewegen wil niet zeggendat u een topsporter moet worden. De basisregel om ‘voldoende te bewegen’ is: minstens een half uur per dag bewegen aan matige intensiteit,en dit minstens 5 dagen per week. Bovendien kan u dit half uur bijvoorbeeldnog opsplitsen in twee keer een kwartier, indien dit gemakkelijker is in te plannen in uw dagelijks leven.

Hoe verloopt dit praktisch?

U kunt zeer eenvoudige activiteiten kiezen zoals wandelen, fietsen, zwemmen, in de tuin werken of dansen. Maar ook kleine dagelijkse inspanningen zoals poetsen, stofzuigen, te voet naar de winkel gaan of de trap nemen in plaats van de lift, worden ook meegerekend in uw dagelijkse dosis beweging.Kies iets wat u graag doet, begin rustigen drijf uw inspanningen geleidelijk op. Bewegen is zo belangrijk dat u daar bestvoldoende tijd voor vrijmaakt. Beweeg geleidelijk aan steeds meer,op vaste momenten in uw leven, en vraag een vriend of vriendin om mee te doen.Zo zal voldoende bewegen een gewoonte worden,en dit voor de rest van uw leven.

Meer weten over...

Voeding - Herkent u zichzelf ?

Ik heb al geprobeerd om gewicht te verliezen, zonder veel resultaat…

U hebt al geprobeerd en dat is al veel.Het is niet zo eenvoudig om vanvoedingsgewoonten te veranderen en blijvend gewicht te verliezen.Maar zelfs als u het gevoel hebt dat uer niet volledig in geslaagd bent, hebt u al een zeer belangrijk doel behaald.Tijdens uw vorige pogingen bent u, door uw voeding aan te passen,al begonnen met gezonder te leven en te eten en bijgevolg met uw welzijn te verbeteren.Dit is al een zeer belangrijke stap.Wilt u echter nog meer resultaat dan bestaan er verschillende praktische methoden…. We geven u hiervan een overzicht in een volgend deeltje: “Hoe verloopt dit praktisch?”

Ik wil me niets ontzeggen

En daarin hebt u volkomen gelijk.U kunt blijvend gewicht te verliezendoor u niets te ontzeggen. Maar misschien komt het hier op neer dat u iets “anders” ontdekt, een andere manier van leven, eten en bewegendie u evenveel en zelfs meer voldoening geeft… Op deze wijze kunt u op elk moment de zekerheid hebben dat u iets positiefs doet voor uzelf en uw gezondheid. Daarvoor bestaan er verschillende praktische methoden… We geven u hiervan een overzicht in een volgende deeltje:“Hoe verloopt dit praktisch?”

Hoe verloopt dit praktisch?

U herinnert zich het verhaal waarinwe gezien hebben dat leefgewoonten zoals overgewicht en minder gezonde voedingsgewoonten kunnen leiden tot de ontwikkeling van diabetes. Maar wij hebben ook gezien dat deze ontwikkeling naar diabeteskan stopgezet en zelfs kan omgekeerd worden.Hoe is dit praktisch haalbaar?Eén van de grote valstrikken is dat mente snel wil vermageren in te weinig tijd.Dit geeft zelden een blijvend resultaat.Na zo een korte poging tot snelle gewichtsverminderingzal u opnieuw bijkomen in gewicht en vaak zal dit nog meer uitgesprokenzijn dan voordien.Een geleidelijk gewichtsverliesvan maximaal 1,5 tot 2 kg per maand is de beste manier om dit jojo effect te voorkomen. Praktisch, hoe meer u zal weten over voeding en de effecten hiervan op uw gewicht, hoe gemakkelijker het zal zijn om de juiste voedingskeuze te maken.Bovendien kunt u een beroep doen op bepaalde methoden zoals de dieetplanning die één van de meest doeltreffende methoden is voor de controle van diabetes. Voor mensen met diabetes is de dieetplanninggebaseerd op een dagelijks voedingsschemadat gezonde voedingsmiddelen bevatin aangepaste hoeveelhedenVraag hiervoor raad aan uw arts. Een gestructureerde benadering met hulp van uw arts, maar ook van een diëtist, en eventueel een psycholoog, of andere gezondheidswerkers en dit incombinatie met matige lichaamsbeweging zal uw kansen sterk verhogenom uw doelstelling te bereiken.

Meer weten over...

Waarom veranderen -

Ik leef al langer met diabetes en als men mij vroeg om mijn leefgewoonten te veranderen

heb ik echt getwijfeld

Ik heb eerst nagedacht over alle voordelen om niet te veranderen.

Voor mij was dit uit gemak, uit gewoonte, en bovendien eet ik graag.

Ik geniet van gezellig tafelen met mijn familie.

Maar ik heb vooral nagedacht over het persoonlijk voordeel dat deze verandering mij zou brengen.

Het allerbelangrijkste voor mij, is dicht bij mijn kleinkinderen te kunnen blijven

en ik wil niet dat mijn diabetes een obstakel wordt

Kortom, ik heb de balans opgemaakt tussen de voordelen van beide kanten

en ik heb besloten dat ‘niets veranderen’ indruist tegen mijn echte wensen

Roken - Herkent u zichzelf ?

Roken « ontstresst me ». Het zal moeilijk zijn om te stoppen

Zoals dit bij vele mensen het geval is,kan roken u kalmeren en ontstressen.Maar anderzijds moet u zich de volgende vraag stellen: als u blijft roken zoals u nu doet, wat zullendan de gevolgen zijn binnen 10 of 15 jaarZijn deze gevolgen dan niet meer stresserend?Wil u liever wachten?Wat moet er gebeuren opdat u echtzou beslissen om te veranderen?Wat beslist u nu?Als u niet wil wachten en niet wilafstevenen op deze gevolgen, weet dan dat de oplossingen dievoorgesteld worden in de praktijk, u zullen helpen om het beste voor uzelfen…. uw familie te realiseren.

Ik ben bang dat ik ga verdikken als ik stop

De gewichtstoename bij stoppenmet roken heeft twee oorzaken : sommige mensen die stoppen met roken,passen deze verandering aan door hun dagelijkse hoeveelheid calorieën te verhogen, meestal omdat ze de ganse dag door snoepen.Bovendien is door te roken onze stofwisseling veranderden stijgt het gewicht niet meer op dezelfde manier.In de praktijk is het mogelijk om dit risicoop gewichtstoename te voorkomen.Enkele “praktische trucs” kunnen u hierbij helpen: lichaamsbeweging is een nuttig hulpmiddelom de drang en het snoepen te onderdrukken.Er kunnen u nog andere persoonlijkeraadgevingen voorgesteld wordenin het volgende deel dat gewijdis aan de praktische stappen.

Hoe verloopt dit praktisch?

We weten allemaal dat er zo vele goederedenen zijn om te stoppen met roken :het positief effect op uw gezondheid, op deze van uw omgeving, en vooral op uw portefeuille !Maar er zijn uiteraard ook zo vele redenenom niet te stoppen met roken: bijvoorbeeld de kracht van de gewoontespeelt een zeer belangrijke rol. Om deze kracht te overwinnen, stel ik uenkele praktische maatregelen voor :Om uw motivatie te versterken kunt u een lijst opstellen met alle redenendie u aanzetten om toch te stoppen met roken. Deze lijst bevat wellicht alle gunstigeeffecten op uw gezondheid zoals vrijer kunnen ademen, een frissereadem hebben, witte tanden, en zo meer…Kies de dag waarop u wilt stoppenen duidt dit aan in uw agenda… Als een andere persoon uit uw omgevingsamen met u wilt stoppen met roken, zal dit de stap voor uveel gemakkelijker maken.Zeg het aan uw familie en uw vrienden. Vraag hen u te helpen door niet in uw buurtte roken en door u geen sigaretten aan te bieden.Heel wat mensen kunnen u helpenom te stoppen met roken. Vraag hiervoor raad aan uw huisartsof bezoek eventueel een tabakoloog. Aarzel niet om op hen een beroep te doen. Ze beschikken nu over doeltreffendeoplossingen en geneesmiddelen die echter alleen werken op voorwaardedat men echt wil stoppen met roken. Geniet van een leven zonder tabak. Denk positief, concentreer u opwat u wint, niet op wat u verliest.Vergeet niet dat u ooit niet rookteen dat u dat toen ook niet miste, zelfs als dit lang geleden is.

Meer weten over...

Get Flash
—Sitemap