Français

Leven met diabetesDiabetes en (intensief) sporten

Volgende pagina

Beeld sportbeoefening


Met intensieve sportbeoefening bedoelen we méér dan gezond bewegen in de vorm van een half uur matige inspanning per dag.


Iemand met diabetes kan vrijwel elke sport beoefenen. Voorwaarde is dat u de balans tussen medicatie, voeding en sporten mooi in evenwicht houdt.

Hebt u al jaren intensief gesport voordat u type 2 diabetes kreeg? Dan kan u daar meestal gewoon mee doorgaan.

Voor wie pas na de diagnose type 2 diabetes (opnieuw) intensiever wil sporten, is een medisch onderzoek nodig. De basisregel is: begin rustig en bouw uw inspanningen langzaam op.


Balans in evenwicht

Voor intensieve sportbeoefening geldt, nog meer dan bij “gewoon gezond bewegen” dat u rekening moet houden met uw medicatie.

Bij inspanning hebben uw spieren energie nodig. Daarvoor wordt glucose verbrand, die deels afkomstig is uit de voeding en deels uit de opgeslagen voorraad in de lever.

Hoe intensiever u beweegt, hoe meer glucose de spieren gebruiken, hoe meer insuline door betere doorbloeding in het bloed komt, en hoe gevoeliger de weefsels worden voor insuline.

Hoe gunstig dat ook is, het zal u niet verbazen dat de bloedglucose door flinke inspanning fors kan dalen.

Bij gebruik van S.U.-tabletten of insuline kunnen late hypo’s ontstaan, zo’n 6-16 uur na de inspanning, wanneer het lichaam de energiereserve weer aanvult. Extra koolhydraten en/of vermindering van de insulinedosis kunnen deze hypo’s voorkomen.


Voorzorgsmaatregelen bij grote en/ of langdurige inspanning

Moet u, omwille van uw diabetes, speciale voorzorgsmaatregelen nemen als u een stevige inspanning voor de boeg hebt? De meeste mensen met diabetes kunnen “gezond bewegen” zonder nadelig effect op hun glucosewaarden.

Een flinke inspanning kan bij gebruik van S.U.-preparaten en insuline soms leiden tot een te lage bloedglucose of hypoglycemie, vooral als u tevoren onvoldoende hebt gegeten. Overleg met uw diabetesteam of zelfcontrole, aanpassing van de voeding of aanpassing van uw medicatie nodig is.

Als u een S.U.-preparaat of insuline gebruikt, neem dan altijd wat druivensuiker en een glucoserijk drankje mee, voor het geval u zich slap of ‘vreemd’ voelt worden tijdens de inspanning.

Lichamelijke inspanning is niet aangewezen als u zich niet lekker voelt,

moe of kortademig bent, of als u pijn op de borst hebt. Een stevige inspanning leveren als uw bloedglucose hoog is óók onverstandig, omdat inspanning de diabetes verder kan doen ontregelen.

Overleg in deze gevallen eerst met uw arts, voordat u uw activiteiten hervat.


—Sitemap