Français

Leven met diabetesDiabetes en maatschappij

Volgende pagina

Diabetes en maatschappij


Zelfs al is uw diabetes goed geregeld en hebt u geen complicaties, dan nog is de kans groot dat u vroeg of laat bij diverse instanties tegen vooroordelen over diabetes aanloopt. Zo kunt u moeilijkheden ervaren bij het afsluiten van een verzekering, of als u van baan wilt veranderen.


Zelfs in de medische wereld moet u soms opkomen voor uw eigen belangen. U moet er mee voor zorgen dat er naar u geluisterd wordt, dat jaarcontroles niet vergeten worden, en dat voldoende aandacht wordt besteed aan uw diabetes als u om een andere reden in het ziekenhuis terecht komt…


Mocht u problemen krijgen op het maatschappelijk vlak, richt u dan tot de Vlaamse Diabetes Vereniging die al verschillende jaren de belangen van mensen met diabetes behartigt.


Gevoelens uiten is belangrijk. Kom op voor uw belangen en meld maatschappelijke problemen aan de Vlaamse Diabetes Vereniging.


—Sitemap