Français

Leven met diabetesDiabetes en Ramadan

Volgende pagina

Musulman De Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender en tevens de vastenmaand. Tijdens deze vastenmaand mag u als gelovige moslim tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en drinken. Wat u voor en na eet, is bovendien vaak zoeter en vetter dan de normale voeding. Zo’n ongewoon eetpatroon heeft natuurlijk gevolgen voor uw glucoseregulatie.


De koran stelt duidelijk dat er situaties zijn waarbij iemand een definitieve of een tijdelijke vrijstelling kan krijgen van deelname aan de Ramadan. Zo geeft de koran mensen met een chronische ziekte (dus ook diabetes) vrijstelling van de vastenregels.

Toch heeft het vasten naast de religieuze betekenis ook een niet te onderschatten sociale betekenis heeft: door deel te nemen, bevestigt u als gelovige moslim dat u tot een groep behoort. Daarom kan het belangrijk zijn om de Ramadan te houden, ook al u moet u dat strikt gesproken niet doen. Als u kiest voor vasten, moet dit goed op voorhand met uw diabetesteam besproken worden en moet in goed overleg de medicatie aangepast worden.

Een aantal voorzorgsmaatregelen helpen voorkómen dat uw glucoseregulatie ontspoort, en dat met name hypo’s ontstaan.

Zo zal de dosis van uw medicatie in de loop van de vastenperiode moeten worden verminderd, en een eenmaal daagse tablet kan wellicht beter ’s avonds worden ingenomen. Een insulineschema met tweemaal daags een mix-insuline kan het best tijdelijk worden veranderd in een combinatie van ultra-kortwerkende insuline bij de twee maaltijden, en langwerkende insuline voor het slapen.


Een regelmatige controle van de bloedsuiker is tijdens de hele periode van de Ramadan zeker nuttig.

Na de Ramadan en het suikerfeest kan het zinvol zijn om met iemand van uw diabetesteam te bespreken hoe deze vastenperiode is verlopen, wat goed ging en waar u problemen hebt ondervonden.


—Sitemap