Français

Meer dan een zaak van suiker!Diabetes: een hart- en vaatziekte

Volgende pagina

Deze persoon vertoont sinds jaren diabetes.  Laat ons eens kijken in één van zijn bloedvatenom de gevolgen hiervan te ontdekken.  Als glucose overmatig en gedurendelange tijd aanwezig is,  dan zal dit leiden tot wat we hier schematisch hebben voorgesteld:  een verharding van de wand van de bloedvaten.We noemen dit “atherosclerose”.  Atherosclerose treft de grote bloedvaten en  kan zo aanleiding geven tot complicatiester hoogte van ons hart:  een gevolg is het zogenaamde hartinfarct of myocardinfarct.   Of ter hoogte van onze hersenen: we spreken dan van eenherseninfarct of cerebrovasculair accident, kortweg C.V.A..  Atherosclerose treft ook de kleine bloedvaten.  Dit kan aanleiding geven tot letsels en problementer hoogte van de ogen   retinopathie genoemd,   de nieren, nefropathie, en de zenuwen,neuropathie genoemd. 

Get Flash

Diavoorstelling

—Sitemap